ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

За Нас

ИТА Инженеринг ООД е основана през 1990 година и е част от ИТА Груп България. Чрез дългогодишната си успешна работа на българския пазар, компанията се наложи като една от водещите фирми в областта на инженеринга и системната интеграция.

Ние се отличаваме с високо качество, прецизност и кратки срокове на изпълнение на предлаганите от нас услуги.

Нашата компания е коректен и надежден партньор и е структурирана в съответствие с интересите на клиентите. Така гарантираме, че те получават необходимото съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на завършената система. Ние имаме възможност да реализиламе всички нови идеи и виждания  на нашите клиенти за разширяване или оптимизиране на изградена от нас система.

Нашата компания разполага с няколко офиса в страната, сервизна база и автомобили, професионална тестова апаратура и специалисти в профилирани в различни области. Техният професионализъм и добрата вътрешно фирмена координация са основни предпоставки за постигнатото доверие от страна на клиентите към нас. Доказателство за това е фактът, че броят на реализиранитео от нас проекти надхвърля 500.

В резултат на богатия си опит, ние разбираме изискванията на нашите клиенти и използваме най-новите технологии, за да ги удовлетворим, като постоянно повишаваме квалификацията на нашите специалисти, за да сме готови да посрещнем утрешните предизвикателства. Тази компетентност не се ограничава до отговори на въпросите на клиентите. Задълбоченият анализ и проучване ни позволяват да идентифицираме индивидуалните потребности и очаквания на всеки клиент, и да предложим прецизно адаптирани решения, като се опитваме да предвидим посоката на технологичната еволюция, за да позволим на клиентите си да посрещнат предизвикателствата на бъдещето.

Компанията е внедрила "Система за управление на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност на труда"