ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Основни дейности

Основните дейности на компанията са свързани с проектиране, доставка, изграждане, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на:

 • Телефонни централи (IP & ISDN)
 • Комуникационно оборудване
 • Пожароизвестителни системи
 • Сиренно-оповестителни системи
 • Системи за видеонаблюдение
 • Системи за контрол на достъпа
 • Системи за управлeние на "Чакащи клиенти" - (Queue Management)
 • Структурни кабелни системи (СКС)
 • Системи за управление на мрежи (NMS)
 • Сигнално-охранителни системи
 • Озвучителни системи
 • Телевизионни системи
 • Системи за влакова радиовръзка
 • Часовникови системи
 • Системи за управление на обществени паркинги
 •  

  Други дейности:

   

 • Разработка на софтуер
 • Доставка на компютърна техника и периферия
 • Консултанска дейност
 • Реализация на проекти "Под ключ"
 • Сервизна дейност