ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Референции

Период 1990 год. – 1995 год.

• „Туристспортбанк” – клонова база оборудвани с цифрови телефонни централи Ericsson
• Проектиране, доставка и монтаж на системи за видеоконтрол, пожароизвестителни системи, сигнално охранителни системи и телефонни централи за клонова база на ТБ „Биохим”:

-Клон Видин
-Клон Враца
-Клон Перник
-Клон София -Зеленчукова борса
-Клон София – Орлов мост
-Клон София – Царевец
-Клон София – Стамболийски
-Клон София – Централен
-Клон София – Света София
-Клон Бургас
-Клон Несебър

•Проектиране, доставка и монтаж на системи за видеоконтрол, пожароизвестителни системи, сигнално охранителни системи и телефонни централи за клонова база на Обединена Българска Банка:

-Клон Перник
-Клон София – Мария Луиза
-Клон София – Света София


Период 1995 год. – 1999 год.

• Проектиране и изграждане на специални телекомуникационни системи за „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД София – Метростанции No: 1 до No: 5
• Проектиране и изграждане на специални телекомуникационни системи за „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД София – Метростанция No: 6 „Опълченска”


Период 2000 год. – 2003 год.

• Проектиране и изграждане на специализирани телекомуникационни системи за „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД София – Метростанция No: 7 „Сердика”
• БТК – РУД Бургас – Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи в АТЦ на Бургаски и Ямболски регион
• БТК – РУД Варна – Сервизно абонаментно поддържане на пожароизвестителни системи в АТЦ на Варненски регион
• Технически проект за продължение на Софийското метро от Метростанция 7 до Метростанция 10
• Проектиране и изграждане на специализирани телекомуникационни системи за Метростанция „Обеля”
• БНТ и БТК – Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи в ЗСКВ „Шипка” – Плана планина


Период 2004 год.

• БТК – РУД Варна – Сервизно абонаментно поддържане на пожароизвестителни системи в АТЦ на Варненски регион
• Технически проект за продължение на Софийското метро от Метростанция 10 до Метростанция 13


Период 2005 год.

• Актуализация на проекта за разширение на Софийското метро – специализирани телекомуникационни системи: Метростанция 8 и Метростанция 9
• Изграждане на специализирани телекомуникационни системи за северен вестибюл на Метростанция „Сливница”
• Технически проект за продължение на Софийското метро от Метростанция 14 до Метростанция 15 - специализирани телекомуникационни системи
• Изграждане на телефонна и пожароизвестителна система на предгаров площад


Период 2006 год.

• Изграждане на специализирани телекомуникационни системи за Метростанция 10
• Проектиране, доставка и изграждане на специализирана телефонна система за тунела между Метростанция 7 и Метростанция 9
• Технически проект за продължение на Софийското метро от Метростанция 16 до Метростанция 17 - специализирани телекомуникационни системи
• Изготвяне на идейни проекти за продължение на Софийското метро до Аерогара София – Метростанция 23


Период 2007 год.

• Доставка, инсталация и сервизна поддръжка на телефонни централи Ериксон:

     - Народно събрание
     - Стилмет АД
     - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - Затвор София
     - Министерство на правосъдието - Затвор София
     - Ей Ай Джи Лайф (Б-Я) ЖЗД ЕАД
     - Българо-американска кредитна банка АД
     - Иморент България ЕООД
     - Развитие Индусртия Холдинг
     - Рока България АД
     - Капелен България ЕООД
     - ТМ Ауто ЕООД
     - АББ България ЕООД
     - Нера България ЕООД
     - Астра Зенека Ю Кей Лимитид ТП
     - Нипроруда АД

• Идеен проект за продължение на Софийското метро- втори метро диамтър от Метростанция 5 до Метростанция 11 - специализирани телекомуникационни системи
• Изграждане на система за видео наблюдение, озвучителна система и телефонна система на тунел „Витиня”


Период 2008 год.

• Доставка на озвучителна техника на фирма „Вилис” ООД
• Проектиране на специални слаботокови инсталации за централна реанимация Пирогов.
• Доставка и изграждане на специални слаботокови инсталации за Метростанция 11.
• Доставка и монтаж на телефонна централа – Ексон Корпорейшън АД
• Доставка и изграждане на специални слаботокови инсталации за Метростанция 12.
• Доставка на телекомуникационно оборудване – „БАПМ” ЕООД
• Доставка на телекомуникационно оборудване – „Иморент България” ЕООД
• Доставка на телекомуникационно оборудване – „Астра Зенека - България” ООД
• Доставка на телекомуникационно оборудване – „Рока България” АД
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „ЕЙ АЙ ДЖИ” ЕАД
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „ШЕЗ” ЕООД
• Доставка и изграждане на специални слаботокови инсталации за Метростанция 13.
• Технически проект за продължение на Софийското метро- втори метро диаметър от Метростанция 1 до Метростанция 4 - специализирани телекомуникационни системи.
• Доставка на системи за управление на опашките – Министерство на Външните Работи (МвНР)
• Изграждане на вътрешна ел. инсталация и инсталация за структурна кабелна система за Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс
• Доставка и монтаж на пасивно оборудване за Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс
• Изграждане на електро инсталация и разширение на структурна кабелна система в помещение LAB за Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „Иморент България” ЕООД
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „Паплог” ЕООД
• Изграждане на национален контролен център (НКЦ) - София, за система за ранно оповестяване на населението към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”
• Изграждане на регионален контролен център (РКЦ) - София , за система за ранно оповестяване на населението към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на регионален контролен център (РКЦ) - Бургас , за система за ранно оповестяване на населението към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на алтернативен контролен център (АКЦ) - Бургас, за система за ранно оповестяване на населението към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „ДАБ - МС” ЕООД
• Ъпгрейд на софтуер за телекомуникационно оборудване – „Нера България” ЕООД
• Програмиране на телефонна централа – “Астра Зенека- България” ООД
• Разширение на телефонна централа – „ШЕЗ” ЕООД
• Доставка, монтаж и инсталация на сигнално охранителна система, система за видеоконтрол и видеодомофонна система за Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Бургас част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.


Период 2009 год.

• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства на 20 кв. км централна градска част в град София част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Русе част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства н град Кърджали част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Плевен част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Смолян част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Пазарджик част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град София над 20кв.км част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Пловдив част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на специални телекомуникационни системи за Метростанция 11
• Доставка на техническо оборудване за организиране приема и обслужване на „чакащи клиенти” в консулските служби на Република България в чужбина.
• Изграждане на специални телекомуникационни системи за Метростанция 12
• Изграждане на специални телекомуникационни системи за Метростанция 13
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Варна част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Изграждане на система за ранно оповестяване на населението при извънредни ситуации чрез крайни акустични устройства в град Монтана част от НСРПО към Министерството на извънредните ситуации (МИС) - Консорциум “Хьорман-СЕН”.
• Технически проект за продължение на Софийското метро- втори метро диаметър - Метростанция 5 Метростанция 6, Метростанция 9 и Метростанция 10 - специализирани телекомуникационни системи.
• Монтаж и инсталация на система за оргазнизиране приема и обслужване на “чакащи клиенти” – Министерство на Външните Работи.