ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Решения - Проектиране

Една от основните дейности на компанията е проектирането на специални слаботокови системи в административни и обществени сгради, банкови офиси - респективно парични салони и трезори, технически сгради за далекосъобщителни съоръжения, жилищни, ваканционни и туристически комплекси, здравни заведения, транспортни съоръжения, радиотелевизионни предавателни и ретранслаторни центрове, сиренно-оповестителни системи и други.

В нашата компететност са:

• пожароизвестителни системи
• системи за видеоконтрол
• сигнално-охранителни системи
• структурни кабелни системи
• озвучаване
• часовникови системи
• система за влакова радиовръзка

Проектантският колектив на компанията обединява знанията и опита на високо квалифицирани специалисти, работили в най-престижните проектантски институти. Изготвяните инвестиционни проекти отговарят на всички изисквания за качество, както и на изискванията на нормативната уредба.

По проекти на ИТА Инженеринг са реализирани специалните системи за сигурност във всички изградени до този момент станции на Софийския Метрополитен, в голяма част от офисите на Уникредит Булбанк, Обединена Българска Банка (ОББ), ЦКБ, ДСК, Административна сграда на НДК, Национална опера и балет София, Столична библиотека, офиси на Сименс Ентърпрайз Комуникейшънс ЕООД, БТК - РУД Варна, БТК - РУД Бургас, жилищна група Бокар, Хотелите „Чайка”, „Дана палас”, РТС – Плана, тунел „Витиня”, тунел „Ечемишка” и други.

В момента усилията на проектантите са насочени към финализирането на техническите проекти на Метростанция 16 и Метростанция 17. В процес на разработване са и техническите проекти за Метростанции 1, 2, 3 и 4 от втори метродиаметър.
Назад към всички решения