ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Решения - Системи за управление на мрежи (NMS)

„NetBoss Technologies” е частна компания с управление в Себастиан, Флорида, САЩ. Фирмата се занимава с управлението на мрежите и обезпечаването на услуги в световен мащаб. С над 200 инсталации, компанията притежава нужния опит, знание и технологии, които се изискват, за да осигури напълно интегрирана OSS (operations Support System). В допълнение към основната NetBoss XT® архитектура и специфичните приложни модули, фирмата работи с доставчици на най-добрите технологии и решения, за да предложи оптимизирани интегрирани решения за обезпечаване на услуги, които са специално разработени да посрещнат специфичните нужди на клиента.

Началото на „NetBoss Technologies” се поставя през 1995 година с формирането на специално звено в корпорация Harris. През 2007 година това направление се обособява самостоятелно в Harris Stratex, която в последствие става Aviat Networks. На 7 септември 2010 година, Aviat Networks прехвърлят NetBoss към бивши и настоящи собственици на NetBoss под името „NetBoss Technologies, Inc.”.

„NetBoss Technologies, Inc.” се оглавява от доказан екип мениджъри като Джим Одом (СЕО), който е в основата на разработването на първия продукт с бранда NetBoss и формирането на специалното звено в Harris. Джим Одом ръководи предан екип от специалисти със солидни знания и постижения в областта на маркетинга, продуктовото развитие и връзката с клиенти.

„Ние сме убедени, че най-сигурният път към нашия собствен успех е да се погрижим да осигурим успеха на нашите клиенти.” Този основен мотив е залегнал в корпоративната мисия и визия на „NetBoss Technologies, Inc.”.

ИТА Инженеринге е оторизиран партньор на NetBoss Technologies Inc. за територията на Република България и предлага пълната гама от продукти и решения.


Решения

Телекомуникации

„NetBoss Technologies, Inc.” има внедрени решения при над 100 безжични и жични телеком оператори в световен мащаб. Компанията се фокусира върху обхват от домейни който включва: IP core & backhaul, предаване & мултиплексиране, voice switching, environmental / power, и услуги с добавена стойност (VAS) / интелигентни мрежи (IN). Гъвкавост съчетана с последните софтуерни постижения позволява на компанията да осигури управление на мрежи и решения за обезпечаване на услуги, които лесно биват съобразени със средата на клиента.

Комунални компании

„NetBoss Technologies, Inc.” разбира, че комуналните компании са изправени пред непрекъснато променяща се среда. Решенията са проектирани така, че да са съвместими с технологии от миналото, настоящето и бъдещето и по този начин да осигурят надеждна видимост на мрежата 24х7. Електрическите и петролни компании по света използват NetBoss продукти в конфигурации обезпечаващи максимална наличност на телекомуникационтата и информационна инфраструктури.


Радио и телепредаване

Обезпечаването на услугата на радио и телепредавателните мрежи е от ключово значение за доставката на съдържание през DVB -T, мобилна ТВ, сателит или интернет. “NetBoss Technologies” осигурява решения напълно отговарящи на нарастващите нужди на компаниите използващи радио и телепредаване и мрежи за разпространение на медия. Компанията има дългогодишен опит във внедряването на решения по обезпечаване на услугата (от трансмитери, през RTU, до IP аудио/видео мултиплексори).


Транспортни компании

Дали осигурявате комуникации за товарен железопътен превоз, GSM-R услуга за пътнически железопътен превоз или communications downlinks за авиацията, „NetBoss Technologies” има решения, с което да обезпечи гласовата комуникация и преноса на данни. Компанията е внедрила решения, които правят възможно обезпечаването на услугата докато се извършва мониторинг на хиляди местоположения и милиони точки за аларма.

Продукти

NetBoss XT
Service Assurance
NetBoss Технологията
Назад към всички решения