ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Решения - Сиренно-оповестителни системи

Нуждата от навременна и точна информация може да е основен фактор при редица спасителни акции. Ето защо ние предлагаме на българския пазар сиренно-оповестителни системи от последно поколение, чиято основна цел е да спомага за спасяването на човешки живот. Ние можем да предложим както единични сирени с локално управление, така и цялостни централизирани системи предназначени за предприятия и заводи, АЕЦ, хидро-централи, петролни рафинерии и други. Съвременните технологии и високотехнологични решения използвани в тези системи дават възможност за адаптирането и надграждането им дори и до национално ниво.

Ние сме оторизиран партньор на лидера в бранша - немската фирма Hörmann GmbH, част от Hörmann Gruppe и предлагаме пълната гама от продукти и решения на Българския пазар.


Ние сме основен партньор за България и извършваме:

• Проектиране на сиренно оповестителни системи
• Акустично планиране на зоните на покритие
• Радио планиране на зоните на покритие
• Предварителен оглед на местата за инсталация в зоните на покритие
• Посредничество при осигуряване на място за инсталация
• Доставка и монтаж на електронни сирени, контролни центрове, контролни панели, радио оборудване и специализиран софтуер за управление на електронни сирени.
• Гаранционна и извънгаранционна поддръжка – 24/7

Разполагаме със специалисти преминали специални курсове в учебните центрове на Hörmann GmbH в Кирхсееон, Германия и обучени да извършват:

• Продажба и маркетинг на сиренно-оповестителни системи
• Проектиране на сиренно оповестителни-системи
• Управление на проекти за изграждане на сиренно-оповестителни системи
• Инсталация на сиренно-оповестителни системи
• Пускане в действие на сиренно-оповестителни системи
• Поддръжка на сиренно-оповестителни системи

Eлектронни сирени (ECN)

Eлектронна сирена ECN 600
Eлектронна сирена ECN 1200
Eлектронна сирена ECN 1800
Eлектронна сирена ECN 2400
Eлектронна сирена ECN 3000


Софтуер за централизирано управление на сиренно-оповестителни системи

Софтуерът за управление е на български език и използва географска информационна система под формата на GUI, състояща се от карти на целия регион или зона на покритие на системата. Използва символично представяне на всички места за сирени и контролни центрове, което позволява управлението на сиренната система да става бързо и лесно с помощта на едно кликване на мишката. Софтуерът самотества системата на предварително зададен интервал от време и дава моментална информация в случай че някоя част от нея не функционира правилно.

• Операционна система WIN XP Professional
• Карти на зоната на покритие с бърз достъп (< 2 секунди)
• Функции зуум и панорама
• Цветни насложени символи за информация за състоянието
• Графичен потребителски интерфейс (GUI)
• Векторни графики за карти


Примерна сиренно-оповестителна система
Назад към всички решения