ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Решения - Системи за контрол на достъпа

Нашата компания предлага изграждане на разнообразни системи за контрол на достъпа, съобразени с организацията на охрана на различните помещения в:

• жилищни сгради
• офиси
• сгради със специален режим и секретни секции
• хотели
• банки и трезори


Изградените от нас системи могат да бъдат настройвани спрямо конкретните нужди на всеки един клиент и да бъдат интегрирани с други системи за сигурност и контрол, като например със системи за видео контрол .


Назад към всички решения