ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Решения - Структурно окабеляване

Ние изграждаме структурни кабелни системи (СКС), които осигуряват физическа връзка и гарантира високоскоростен пренос на данни при високо ниво на сигурност на системите за комуникация, свързващи различно технологично оборудване на определена територия.

Международно стандартизираните интерфейси осигуряват връзка между различни активни устройства. Структурни кабелни системи гарантират надеждна работа на всички комуникационни услуги в една сграда и дават възможност за лесно преконфигуриране и разширение.
Назад към всички решения