ITA Group Bulgaria | ITA Trade | ITA Network Solutions | YepSy.com

Екип

От самото начало на своята работа нашата компания винаги е ценяла и уважавала своя персонал - най-ценният капитал, който притежава. През годините редица утвърдени специалисти са били и голям брой все още са част от екипа ни. Също така много млади таланти са направили успешен старт в своята кариера, като са били неизменна част от историята на нашата компания.

При нас работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, който успешно се предава на новите членове на нашия отбор, който е характерен със своята мотивация и желание за работа, професионализъм, инициатива и синхронизирана работа в екип. По-голямата част от нас са със завършено висше образование и притежават множество сертификати за успешно преминати курсове на обучение.

Ние инвестираме в нашите хора, както те инвестират в компанията чрез своята отдаденост и точност при изпълнението на всяка една задача. Компанията има цялостна програма за обучение, която включва вътрешно фирмено обучение и участие в курсове в страната и в чужбина.

Запознайте се с част от екипа ни от млади специалисти :

image
инж. Петър Бамбалов

Завършил висшето си образование през 2004г. в Нов Български Университет, специалност телекомуникации. Има издадени официални сертификати за успешно преминати курсове на обучение за продажба и техническа поддръжка на цифрови учрежденски централи Ericsson. Сертифициран за инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на системи за оповестяване - Hoermann. Преминал курсове по английски и немски език.image


image
инж. Петър Чулин

Завършил висшето си образование през 2005г. в Нов Български Университет, специалност телекомуникации. Има издадени официални сертификати за успешно преминати курсове на обучение за продажба и техническа поддръжка на цифрови учрежденски централи Ericsson. Сертифициран за инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на системи за оповестяване - Hoermann. Преминал курсове по английски и немски език.image


image
Пламен Маринов

Завършил Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. С. Попов", специалност съобщителна техника. Сертифициран за инсталация, пускане в експлоатация и поддръжка на системи за оповестяване - Hoermann, както и специални системи за влакова радиовръзка - Kapsch TrafficCom. Преминал курсове по английски и немски език.


image

image

Ако искате да станете част от екипа ни, погледнете свободните позиции, с които разполагаме в момента.